Menu

Aktualności z życia fundacji

News'y, wydarzenia, informacje, podsumowania

W niecierpliwym oczekiwaniu na wiosnę nasza Fundacja wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice przystępuje do realizacji inicjatyw, która ma polegać na wykorzystaniu rosnącego potencjału turystycznego Ciężkowic i wprowadzeniu na rynek lokalny "pamiątki kulinarnej" - piernika ciężkowickiego. W dużym stopniu niewykorzystane jeszcze pod tym względem miejsce - rezerwat Skamieniałe Miasto - czeka na opracowanie takiej pamiątki, która połączy walory praktyczne (komercyjne i kulinarne) z potrzebami promocyjnymi. Mamy nadzieję, ze tak jak i my, oczekujecie premiery Piernika.

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Facebook Twitter Google+
×