Menu

Aktualności z życia fundacji

News'y, wydarzenia, informacje, podsumowania

Projekt socjalny  "Jestem seniorem - wiem więcej i reaguje" skierowany jest do seniorów z terenu miasta Tarnowa. Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych. W ramach projektu realizowane są działania takie jak:

  • spotkanie informacyjno - edukacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie oraz przestępczości wśród osób starszych. Spotkanie prowadzone było przez księdza - psychologa oraz policję,
  • Spotkanie informacyjno - edukacyjne nt. możliwości ochrony prawnej przed wykorzystywaniem finansowym oraz przemocą w rodzinie,
  • Zajęcia z samoobrony.

Partnerzy projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Straż Miejska, Zespół Szkół Niepublicznych, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, Poradnia Specjalistyczna i Telefon zaufania "Arka", Kancelaria Radcy Prawnego - Pana Mariusza Liszki, Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej Tarnów - Wschód,
sprzymierzeńcy projektu:  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
sponsor: Fundacja Społeczna Progress

Projekt realizowany od 22 05.2019 do 30.05.2019

Facebook Twitter Google+
×