Menu

Projekty

Współpracujemy i realizujemy

Projekty

Fundacja Społeczna PROGRES zamykając swój pierwszy rok działalności pragnie przedstawić cele i efekty podejmowanych działań na przestrzeni ostatnich miesięcy. Chcemy tym samym pokazać, iż można skutecznie oddziaływać na różne sfery życia społecznego rozwijając potencjał i wywołując zmianę w sposobie funkcjonowania zarówno jednostek, jak i całych społeczności. Wszystko jest możliwe do osiągnięcia, nawet wtedy, kiedy jest się młodą, nieznaną nikomu organizacją. Wystarczy tylko chcieć i poświęcać podejmowanym działaniom odpowiedni czas i pasje.

Współpracując z szeregiem instytucji i organizacji pozarządowych mogliśmy dotychczas zrealizować:

  • Kampanię społeczną pn. ,,Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!”, która miała na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta Tarnowa informacji o skutecznych formach pomocy osobom potrzebującym i pokazanie prawdziwego oblicza żebractwa. Działania realizowane w ramach kampanii społecznej były adresowane do osób, które potrzebują pomocy, jak również do tych, którzy tej pomocy chcą udzielić. Kampania ta była współfinansowana z budżetu miasta Tarnowa.
  • Wyjazd tarnowskich rodzin zastępczych do Ciężkowic w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, gdzie rodziny mogły zapoznać się z ekspozycją w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, zwiedzić rezerwat ,,Skamieniałe Miasto” oraz integrować się przy wspólnym grillowaniu. Wyjazd ten był okazją, aby podziękować wszystkim tarnowskim rodzicom zastępczym za poświęcenie i trud, jaki wkładają każdego dnia w wychowanie dzieci pokrzywdzonych przez los. Powyższa inicjatywa była kontynuacją projektu z 2014 r. pn. „Jaki kolor serca masz. Czy możesz mi je dać?”, który miał na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
  • Wakacyjne warsztaty dla młodzieży z rodzin zastępczych z terenu miasta Tarnowa w ramach projektu pn. ,,Będę mistrzem!’’. Celem powyższego projektu było przede wszystkim korygowanie agresywnych zachowań wśród młodzieży, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nauka i rozwój umiejętności społecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Projekt ten był współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie.
  • W partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Stowarzyszeniem ,,Kropla Słońca” kampanię pn. „Biała Wstążka”, która miała na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania ta była również protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. W ramach tych działań odbyły się m.in. warsztaty psychologiczne ,,ŚwiadkaMOC by przemóc przemoc", happening antyprzemocowy w formie ,,Marszu PrzeMÓC PrzeMOC’’, konferencja ,,Rodzina wolna od przemocy".

Ponadto w ramach tego projektu prowadzone były działania profilaktyczno – edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tarnowskich szkołach. W działaniach tych udział wzięło w sumie ponad 200 uczniów, 120 nauczycieli oraz ok. 100 rodziców. Projekt ten był współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa.

Ponadto, Fundacja Społeczna Progres w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, umożliwiła młodzieży i dzieciom z gminy Ciężkowice uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach dotyczących historii broni białej. Lekcje muzealne, bo o nich mowa, odbyły się dzięki projektowi „Nasz region – nasza historia – nasze dziedzictwo”. W ramach tego projektu odbyły się lekcje multimedialne dotyczące przyczyn i przebiegu I Wojny Światowej, konkurs fotograficzny dotyczący cmentarzy z okresu I Wojny Światowej oraz w dniu 11 listopada zorganizowany został „Marsz niepodległości” z Ciężkowic do dworku I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Powyższy projekt był współfinansowany z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dla naszych kampanii stworzyliśmy serwis pozwalający odbiorcom działań na lepsze poznanie poszczególnych przedsięwzięć oraz zwiększający możliwość dotarcia do aktualnych i rzetelnych informacji:

Partnerzy Strategiczni

Zapraszając do współpracy chcemy kreować pozytywny wizerunek naszych partnerów, jednocześnie wspierać inicjatywy społeczeństwa lokalnego na rzecz ogółu społeczeństwa i rozwoju lokalnego.

Dziękujemy za życzliwość

W imieniu Zarządu Fundacji

Jakub Wrona

×